Benvido

A Organización Colexial Veterinaria é unha administración corporativa autoxestionada que vela pola deontoloxía profesional, as tarefas desenroladas polos profesionais veterinarios, o avance científico na saúde animal, na produción animal, a seguridade alimentaria e o control das zoonoses transmisibles á especie humana.

REGIAC

Rexistro Galego de Identificación de animais de Compañía.

REIAC

Rede Española de Identificación de animais de Compañía.

SIREGAL

Sistema de Identificación e Rexistro de Équidos de Galicia.

CEXGAN

Viaxa coa túa mascota. Coñece o que debes saber antes de viaxar.

Benestar Animal: Infografía

Segundo o Código Sanitario para os Animais Terrestres da Organizacíón Mundial de Sanidade Animal (OIE), “o benestar animal é o modo en que un animal afronta as condicións nas que vive”.

LER MÁIS »